EN | FI

Valokuvan Sommittelu

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Terävyysalueen merkitys

21.06.2007 Kategoria: Valokuvan sommittelu
Terävyysalue (depth of field, syvyysterävyys, syväterävyys) on kameran ominaisuus, jota voidaan käyttää tehokeinona kuvan sommittelussa. Terävyysalue ei päde pelkästään kameroihin vaan sitä voidaan hyödyntää mm. 3d-grafiikassa tai piirretyssä kuvassa. Terävyysalue tarkoittaa aluetta tarkennuspisteen edessä ja takana, joka nähdään riittävän terävänä. Terävyysalueen suuruuteen vaikuttavat kohteen etäisyys kamerasta, polttoväli ja aukon koko:

On tärkeää ymmärtää miten terävyysalueeseen voidaan kamerassa vaikuttaa, jotta sitä voidaan hyödyntää kuvan sommittelussa. Kuvattavaa kohdetta voidaan korostaa eristämällä se ympäristöstä käyttämällä pientä terävyysaluetta. Pientä terävyysaluetta käytetään yleensä muotokuvissa ja suurta terävyysaluetta maisemakuvissa.

Pieni terävyysalue

Sudenkorento on eristetty taustasta terävyysalueen avulla

Kuva 1. Käyttämällä pientä terävyysaluetta voidaan kohde eristää taustasta.

Kuvassa 1 sudenkorento on saatu eristettyä sekavasta taustasta käyttämällä pientä terävyysaluetta. Pientä terävyysaluetta käyttämällä häiritsevä tausta on saatu sumeaksi ja sudenkorento teräväksi. Katse kohdistuu ensin kuvan teräviin kohtiin ja näin sudenkorento saa kaiken huomion.

Suuri terävyysalue

Suuri syväterävyys maisemakuvassa

Kuva 2. Maisemakuvia otettaessa kannattaa usein käyttää suurta terävyysaluetta, jotta kuvan kaikki kohdat näkyisivät terävinä.

Maisemakuvia otettassa halutaan kuva yleensä kauttaaltaan teräväksi. Tämä onnistuu käyttämällä tarpeeksi suurta terävyysaluetta. Jotta saataisiin mahdollisimman suuri terävyysalue, on objektiivin aukko laitettava mahdollisimman pieneksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valotusaikaa on pidennettävä. Tästä johtuen maisemakuvat kannattaa kuvata jalustalta.