EN | FI

Valokuvaustutoriaali

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Raw-tiedostot Valokuvauksessa

Muokkaamaton JPEG-valokuva kuusta
Muokkaamaton raw-kuva kuusta

Kuva 1. Digikamera on tallentanut ylimmäisen kuvan JPEG-tiedostoksi ja alemman kuvan raw-tiedostoksi. Valokuvia ei ole muokattu. Raw-kuva on selvästi terävämpi.

Muokkaamaton maisemakuva raw-kuvatiedostona
Adobe Camera Raw -ohjelmassa muokattu raw-tiedosto

Kuva 2. Esimerkki digitaalisesti muokatusta raw valokuvasta. Täältä voit lukea prosessista yksityiskohtaisesti.

Ylempi valokuva on alkuperäinen muokkaamaton valokuva, joka on tallennettu raw-kuvaksi. Alempi kuva on Adobe Camera Raw -ohjelmassa muokattu valokuva. Raw-kuvan suuri värisyvyys antaa erinomaiset mahdollisuudet valokuvan jälkikäsittelylle.

23.11.2007 Kategoria: Valokuvaus
Digitaalisilla järjestelmäkameroilla ja monilla bridge-kameroilla valokuva voidaan tallentaa raw-tiedostoksi. Raw-tiedosto on se muokkaamaton kuva, jonka kameran sensori tallentaa. Raw-kuvatiedosto sisältää alkuperäisen tallennetun datan. Raw ei ole tiedostoformaatti vaan se viittaa useaan eri tiedostoformaattiin. Jokaisella kameravalmistajalla (esim. Nikon, Canon, Olympus) on oma raw-kuvatiedostoformaattinsa. Esimerkiksi Canon EOS 400D kamerassa raw-kuvatiedoston tiedostotarkennin on CR2.

On olemassa useita kuvatiedostoformaatteja, joita käytetään digikameroissa Valokuvien tallennukseen. Vertaan tässä tekstissä raw-formaattia JPEG-formaattiin, joka on yleisin valokuvan tallennusmuoto.

Raw-kuvan hyviä puolia

Pakkaamaton / Häviötön pakkaus

JPEG-kuva on aina pakattu siten, että alkuperäisen kuvan informaatiota on hävinnyt. Raw-kuvissa ei ole pakkausta tai niissä on häviötön pakkaus. (joidenkin kameravalmistajien raw-formaatissa on hieman häviöllinen pakkaus). Tallentamalla valokuva raw-tiedostoon, voidaan säästää kaikki se data, jonka kamera tallentaa.

Laaja värisyvyys

Raw-tiedostossa on moninkertainen määrä värejä JPEG-tiedostoon verrattuna:

JPEG-tiedostossa on 8 bittiä värisyvyyttä jokaista värikanavaa (R G B) kohden. Se tarkoittaa sitä, että päävärillä (R G B) voi olla 256 (28) eri kirkkausarvoa. Päävärien sekoittaminen johtaa yhteensä 16.8 (256x256x256) miljoonaan eri väriiin.

Raw-tiedostossa on yleensä 12 tai 14 bittiä värisyvyyttä jokaista värikanavaa (R G B) kohden. 12 bitin värisyvyys tarkoittaa sitä, että päävärillä (R G B) voi olla 4096 (212) eri kirkkausarvoa. Päävärien sekoittaminen johtaa yhteensä 68.7 (4096x4096x4096) miljardiin eri väriiin.

Mitä hyötyä suuremmalla määrällä kirkkausarvoja sitten on? Jos kuvaa ei muokata, 8 bittinen ja 12 bittinen kuva voi näyttää hyvinkin samanlaiselta. Toisaalta jos kuvaa muokataan digitaalisesti on värisyyvyydella suuri merkitys. Raw-kuvan laaja värisyvyys mahdollistaa joustavan muokkauksen. Jos haluat tietää lisää teknisistä yksityiskohdista, suosittelen lukemaan täältä lisää raw kuvista ja värisyvyydestä.

Erinomainen laatu ja muokattavuus

Digikamerat muokkaavat yleensä otettuja kuvia esimerkiksi säätämällä terävyyttä, kontrastia ja värikylläisyyttä. JPEG-kuvaan tehdyt kameran säädöt ovat peruuttamattomia. Raw-kuvasta taas säädöt voidaan peruuttaa ilman, että kuvainformaatiota menetetään. Raw-kuvan suurempi värisyvyys tarjoaa muutenkin paljon JPEG-kuvaa paremmat kuvanmuokkausmahdollisuudet.

Raw kuvan huonoja puolia

Suuri tiedostokoko

Raw-kuvaformaatin tiedostokoko on moninkertainen JPEG-kuvaan verrattuna. Esimerkiksi 10 megapikselin valokuva hyvälaatuisena JPEG-tiedostona vie keskimäärin noin 2-3 megatavua levytilaa. 10 megapikselin valokuva raw-tiedostona (CR2) vie keskimäärin noin 11-12 megatavua levytilaa. Raw-tiedosto voi siis viedä noin 5-6 kertaa JPEG-tiedoston verran levytilaa.

Hidas tallentaa, avata ja työstää

Raw-tiedosto on paljon JPEG-tiedostoa raskaampi ja hitaampi tallentaa ja muokata. Tämä johtuu raw-formaatin suuresta tiedostokoosta ja värisyvyydestä. Raw-tiedoston käsittelyn hitaus voi tulla ilmi monessa tilanteessa:

Raw-Kuvatiedoston avaaminen

Adoben Camera Raw on Photoshop plugin, joka toimii Photoshopissa ja Bridgessä. Camera Raw-pluginilla voidaan avata ja muokata raw-formaatissa olevia kuvatiedostoja. Camera Raw on mukana Adobe Photoshop CS3:ssa.

Toinen tapa avata raw-tiedostoja on Adobe Photoshop Lightroom, joka on selkeästi digikuvaajille luotu ohjelma.

Raw-valokuva vai JPEG-valokuva?

Raw-tiedosto soveltuu niille, jotka tekevät valokuville jälkikäsittelyä ja haluavat parasta mahdollista laatua. JPEG soveltuu niille, jotka eivät muokkaa kuviaan ja haluavat tiedoston, joka soveltuu suoraan esimerkiksi Internettiin, tiedostoliitteeksi tai tulostettavaksi.