EN | FI

Valokuvaustutoriaali

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Miten otetaan hyvä valokuva?

Teknisesti moitteeton valokuva, jossa sommitelma toimii

Kuva 1. Onnistunut valokuva on teknisesti moitteeton ja siinä on toimiva sommitelma. Oikea hetki voi myös olla ratkaiseva tekijä kuvan onnistumisessa esimerkiksi auringonlaskua kuvattaessa.

12.06.2007 Kategoria: Valokuvaus
Aloitettuani valokuvauksen pohdin usein kysymystä: miten otetaan hyvä valokuva? Tutkin aihetta kohtuullisen paljon ja tulin seuraavaan johtopäätökseen. Mielestäni onnistuneita valokuvia yhdistävät usein kahdesta neljään tekijää, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä:

Näistä kaksi ensimmäistä ovat lähes vaatimuksia onnistuneella valokuvalle, mutta kolmas ja neljäs eivät välttämättä. Usein riittää kun valokuva on teknisesti hyvä ja sommitelma toimii. Tietysti myös oikealla hetkellä ja kiinnostavalla kohteella on suuri merkitys. Toisaalta joskus teknisesti huonokin valokuva voi saada anteeksi esimerkiksi loistavan sommitelman ja erityisen kiinnostavan kohteen johdosta.

Edellä mainittu lista on oma mielipiteeni eikä se varmastikkaan ole täydellinen. Asiaa voidaan tietysti tarkastella muistakin näkökulmista, kuten esimerkiksi perustuen kuvan käyttötarkoitukseen.

Toimiva sommitelma

Mielestäni valokuvan onnistumisessa tärkein kriteeri on kuvan sommittelu. Toimiva sommitelma tekee tylsästäkin kohteesta mielenkiintoisen kuvan ja toisaalta huikeakin kohde voi jäädä tylsäksi epäonnistuneessa sommitelmassa.

Tekninen onnistuminen

Tekninen onnistuminen on erittäin tärkeää. Kameran automatiikka ei suinkaan aina takaa, että kuva on teknisesti moitteeton. Tällä alueella riittää paljon opittavaa. Tekninen onnistuminen edellyttää kaluston hyvää tuntemista ja paljon kokemusta erilaisista kuvaustilanteista.

Oikea hetki

Kuvan ottaminen juuri oikealla hetkellä on haastavaa, mutta onnistuessaan voi tuoda kuvaan valtavasti lisää mielenkiintoa. Oikea hetki voi tarkoittaa esimerkiksi jotain tapahtumaa tai oivia sääolosuhteita.

Kiinnostava kohde

Kiinnostava kuvauskohde auttaa kuvan onnistumisessa. Kiinnostavaa voi olla esimerkiksi erikoinen tai harvinainen kohde. Kiinnostavan kuvauskohteen löytäminen on tärkeää, mutta ei mielestäni aivan yhtä tärkeää kuin kaksi ensimmäistä kohtaa. Erikoisella kuvakulmalla tai sommitelmalla voidaan saada tylsästäkin kohteesta kiinnostava valokuva.