EN | FI

Valokuvan Sommittelu

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Kuvan sommittelu

Valokuva, jossa tunnelmallinen valaistus

Kuva 1. Tasapaino ja tunnelmallinen valaistus auttavat sommitelman onnistumisessa.

21.06.2007 Kategoria: Valokuvan sommittelu
Kuvan sommittelu kertoo, miten kuvan eri kohteet on sijoiteltu kuva-alan sisälle. Kuvan sommittelun tarkoituksena on luoda visuaalisesti mukaansatempaava kuva, joka herättää katsojan mielenkiinnon.

Onnistunutta kuvaa on mukava katsella pidempäänkin. Visuaalisia elementtejä, joita sommittelussa voidaan käyttää ovat esimerkiksi viivat, muodot, pintamateriaalit, tasapaino, symmetria, syvyys, värit, perspektiivi, mittakaava ja valaistus. Kuva voi kertoa tuhat sanaa, mutta miten sellainen kuva luodaan?

Kuvan sommittelu valokuvauksessa

Puhun kuvan sommittelusta valokuvauksen näkökulmasta. Samoja periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa esimerkiksi piirtämisessä, videokuvauksessa, 3D-grafiikassa tai missä tahansa työssä, jossa visuaalisia elementtejä sijoitetetaan ruudulle. Digitaalikamera on erinomainen apuväline kuvan sommittelun oppimisessa koska sillä on helppo kokeilla monia eri sommitelmia samasta kohteesta.

Kuvan sommittelun merkitys

Usein valokuvaa otettaessa kiinnitetään huomiota ainoastaan kuvattavaan kohteeseen ja unohdetaan täysin sommittelun merkitys. Valokuva otetaan usein kaukaa ja kuvattava kohde sijoitetaan ruudun keskelle kiinnittämättä mitään huomiota muihin kuvassa oleviin elementteihin. Tällainen lähestysmistapa tuottaa vain harvoin parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kuvan sommitteluun kannattaa kiinnittää paljon huomiota, koska sillä on dramaattinen vaikutus lopputulokseen ja mielestäni se on kuvan onnistumisen kannalta samanvertainen tekijä kuvattavan kohteen kanssa. Kuvaa sommitellessa kannattaa aina miettiä mitä kuvalla halutaan kertoa.

Kuvan sommittelun oppiminen

Valokuva, jossa yksinkertainen sommitelma

Kuva 2. Yksinkertaisuus on yksi kuvan sommittelun säännöistä.

Miten kuvan sommittelua voi sitten oppia? Ensimmäinen askel on tiedostaa kuvan sommittelun merkitys. On erittäin tärkeää ymmärtää, että tylsästä aiheesta voidaan luoda kiinnostava kuva oikealla sommittelulla.

Kuvan sommittelusta on olemassa useampia sääntöjä ja vakiintuneita käytäntöjä, jotka yleensä johtavat parempaan lopputolokseen. Näitä sääntöjä voi tietysti rikkoa, ja useat mestariteokset niin tekevätkin. On suositeltavaa kuitenkin sisäistää kuvan sommittelun säännöt ja vasta sitten rikkoa niitä tietoisesti jos ja kun on tarpeen.

Joillakin on luonnostaan visuaalista silmää, joka auttaa kauniin sommitelman luomisessa. Tätäkin voi oppia, esimerkiksi tutkimalla upeita valokuvia ja pohtimalla mikä tekee niistä hyvän.

Kuvan sommittelu vie paljon aikaa. Kun kuvattava kohde on valittu, on vielä mietittävä miten se sommitellaan ruudulle ja mitä muita elementtejä kuvaan otetaan mukaan. Parhaan sommitelman löytäminen vaatii usein paljon aikaa ja kokeilua. Ensimmäisenä nyrkkisääntönä voisi sanoa: kuvaan kannattaa usein valita yksi selkeä kohde.