EN | FI

Valokuvan Sommittelu

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Kolmasosien sääntö

Kaavio kolmasosien säännöstä

Kuva 1. Kolmasosien sääntöä sovellettaessa ruutu jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan pysty- ja vaakasuunnassa.

21.06.2007 Kategoria: Valokuvan sommittelu
Kolmasosien sääntö (tai kolmannesten sääntö) on yksi tunnetuimmista kuvan sommittelun säännöistä. Se on hyvin selkeä ja sitä on erittäin helppo käyttää.

Usein valokuvaa otettaessa kuvattava kohde sijoitetaan ruudun keskelle olipa se sitten lähellä tai kaukana. Tämä tuottaa vain harvoin parhaan mahdollisen sommitelman, paitsi jos kyseessä on vain yksi selkeä kohde, jota kuvataan hyvin läheltä. Kolmasosien sääntö ehdottaa sijoittamaan kohteen muualle kuin ruudun keskelle. Säännön mukaan ruutu jaetaan kolmeen osaan vaaka- ja pystysuunnassa kuvan 1 mukaisesti. Kohde pyritään sijoittamaan kolmannesviivojen leikkauskohtiin tai niiden lähelle.

Kolmasosien sääntö: Esimerkki 1

kolmasosien sääntö käytännössä

Kuva 2. Kolmasosien sääntöä sovellettaessa kohde sijoitetaan kolmannesviivojen leikkauspisteeseen tai lähelle sitä.

Kuvassa 2 pyrin sijoittamaan vuohen kolmannesviivojen leikkauspisteeseen. Millä perusteella neljästä mahdollisesta pisteestä valitsin juuri tuon vasemmalla ylhäällä olevan pisteen? Kuvaustilanteessa otin kolmasosien säännön lisäksi huomioon myös vuohen kulkusuunnan ja asennon. Yleensä on parempi jättää enemmän tilaa kohteen etu- kuin takapuolelle.

Kolmannesten sääntö: Esimerkki 2

kolmasosien sääntö maisemakuvassa

Kuva 3. Alas sijoitettu horisontti korostaa taivasta.

Kolmasosien sääntöä voidaan soveltaa myös unohtamalla viivojen leikkauskohdat ja ajattelemalla vain viivojen sijaintia. Vaakasuorat viivat ovat usein hyviä paikkoja sijoittaa horisontti, keskitetyn horisontin sijaan.

Kuvassa 3 aurinko on sijoitettu melko tarkasti kolmannesviivojen laikkauskohtaan ja lisäksi horisontti on sijoitettu lähelle alimmaista viivaa. Kolmasosien säännön mukaan horisontille olisi ollut kaksi mahdollista sijaintia, toinen kuvan alareunassa ja toinen kuvan yläreunassa. Valintaa tehdessä vertasin taivaan ja meren mielenkiintoa keskenään. Tässä tapauksessa taivas oli huomattavasti mielenkiintoisempaa katseltavaa, joten halusin korostaa sitä. Ylös sijoitettu horisontti olisi korostanut merta.