EN | FI

Valokuvan Sommittelu

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Asiat, joita välttää sommittelussa

27.09.2007 Category: Kategoria: Valokuvan sommittelu
Valokuvan elementit pyritään yleensä sommittelemaan miellyttävällä ja kiinnostavalla tavalla. Usein pyritään seuraamaan jotain tiettyä sääntöä tai hyväksi todettua tyyliä. Kuvan sommittelua voidaan myös lähestyä toiselta kantilta. Kuvaa sommitellessa voidaan miettiä asioita, joita sommitelmassa tulisi välttää. Mielestäni hyvän sommitelman löydyttyä, kannattaa vielä tarkastaa tietyt asiat, joita voidaan yleisesti ottaen pitää virheinä sommittelussa.

Häiritsevät elementit kuvan reunalla

Valokuva kissasta, jossa on häiritsevä elementti kuvan reunalla

Kuva 1. Yllä oleva valokuva on muuten siisti, mutta oikealla ylhäällä olevan tuolin jalat häiritsevät ja vievät huomiota itse kohteelta.

Siisti valokuva kissasta

Kuva 2. Ilman tuolin jalkoja kuva on selkeämpi ja kohde saa enemmän huomiota.

Aina valokuvaa sommitellessa kannattaa tarkkailla kuvan reunoille ja etsiä elementtejä, jotka voisivat häiritä ja viedä huomiota pois itse kohteesta. Kuva 1 on esimerkki tällaisesta tilanteesta. Oikealla ylhäällä näkyvät tummat tuolin jalat pistävät helposti silmään. Ne vievät huomiota pois kissasta ja johdattelevat katsetta pois kuvasta. Kuva 2 on korjattu versio samasta kuvasta. Kuva 2 on selkeämpi ja katse pysyy paremmin kuvan sisällä.

Kuvattavan kohteen tausta

Valokuva, jossa perhonen sulautuu taustaansa

Kuva 3. Yllä olevassa valokuvassa perhosen siiven yläosa sulautuu taustassa olevaan kukkaan, joka aiheuttaa sen, että perhonen ei tule esiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Selkeä valokuva ritariperhosesta

Kuva 4. Tässä kuvassa perhonen on kokonaan sinisellä pohjalla ja erottuu hyvin taustastaan.

Kuvattavan kohteen taustaan kannattaa aina kiinnittää huomiota. Joskus kohteen takana on elementtejä, jotka häiritsevästi sulautuvat itse kohteen kanssa, kuten kuvassa 3. Perhosen siipi ja taustan kukka ovat päällekkäin ja näin ikään kuin muodostavat yhden kokonaisuuden. Parempi tapa sommitella perhonen on etsiä sille siistimpi tausta kuten kuvassa 4. Kuvassa 4 siipi ei sulaudu taustaansa ja kohteen muoto tulee selkeämmin esille. Kohdetta sommitellessa kannattaa kysyä seuraavia asioita:

Yksi tapa erotella kohdetta taustasta on vastavärien käyttö. Vastavärit erottuvat hyvin toisistaan. Toinen tapa korostaa kohdetta on pintakuvioinnin käyttö. Kohde jossa on monimutkainen kuviointi erottuu hyvin yksinkertaisesta taustasta. Kohde jossa on yksinkertainen kuviointi erottuu hyvin taustasta jossa on monimutkainen kuviointi.

Valokuvan yhtenevät viivat

Muotokuva, jossa reunat kulkevat samassa linjassa

Kuva 5. Yllä olevassa kuvassa horisontti on samassa linjassa kohteen yläreunan kanssa. Tällaisia yhteneviä reunoja kannattaa yleensä välttää.

Muotokuva

Kuva 6. Tässä valokuvassa horisontti on selvästi kohteen reunan yläpuolella. Kuva on selkeämpi ja sitä on mukavampi katsella.

Kuvassa 5 horisontti ja kohteen yläreuna kulkevat häiritsevästi tarkalleen samassa linjassa. Tällaisia päällekkäin kulkevia reunoja kannattaa yleensä välttää sijoittamalla elementtien reunat eri kohtiin. Kuvan 6 tilanne on parempi. Siinä horisontti on selvästi kohteen reunan yläpuolella. Myös tilanteita, joissa kohteiden reunat sivuavat kuvan reunaa, kannattaa yleensä välttää.

Virheiden välttäminen

Yllä mainittuja virheitä voidaan välttää ja poistaa monin keinoin. Ensimmäinen askel on kiinnittää näihin asioihin huomiota valokuvaa otettaessa. Kun mahdolliset ongelmat tiedetään, ne voidaan poistaa käyttämällä seuraavia keinoja:

1. Muuta kuvakulmaa

Helpoin tapa poistaa edellä mainitut virheet on kuvakulman vaihtaminen. Usein pienelläkin kuvakulman muutoksella päästään eroon edellä mainituista ongelmista. Kohdetta voidaan kuvata esimerkiksi hieman eri puolelta tai eri etäisyydeltä.

2. Muokkaa tilannetta

Joskus ongelmia voidaan välttää muokkaamalla tilannetta. Tarkotan tällä sitä, että esimerkiksi kuvan 1 tapauksessa tuoli olisi voitu mahdollisesti siirtää ennen kuvan ottamista. Riskinä olisi tietysti ollut kissan liikkuminen.

3. Käytä digitaalista kuvan käsittelyä

Myös digitaalisessa kuvan käsittelyssä voidaan poistaa edellä mainittuja virheitä. Kuvaa voidaan esimerkiksi rajata uudestaan tai sitä voidaan muokata esimerkiksi Clone Stamp Tool -työkalua käyttäen.

Valokuviin tulee usein pieniä virheitä, jotka löytyvät viimeistään etsimällä. Tiedostamalla mahdolliset virheet etukäteen, niitä voidaan kuitenkin välttää.