EN | FI

Valokuvan Sommittelu

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Anna valokuvan kohteille tilaa

26.07.2007 Kategoria: Valokuvan sommittelu
Kun näemme ihmisen katsovan jotakin, meillä on usein taipumus katsoa samaan suuntaan. Olemme myöskin tottuneet siihen, että ihmisillä, eläimillä ja kulkuvälineillä on tietty suunta mihin ne kulkevat. Oletamme niiden liikkuvan eteenpäin. Tämä on asia, joka tulisi ottaa huomioon kuvan sommittelussa. On usein häiritsevää jos kuvan reunalla on ihminen, eläin tai kulkuväline, joka on ikäänkuin siirtymässä pois kuvasta emmekä näe minne. On usein myös häiritsevää, jos ihminen katsoo kuvan reunalta kuvasta pois päin. Tällaista sommitelmaa tulisi yleensä välttää.

Sama periaate pätee usein myös täysin liikkumattomiin kohteisiin, joilla on selkeästi etupuoli ja takapuoli. Tuulimylly on hyvä esimerkki liikkumattomasta kohteesta, joka usein kaipaa enemmän tilaa etupuolelle kuin takapuolelle.

Esimerkki 1: Katsomissuunta

Valokuva, joka on sommiteltu katsomissuunnan mukaisesti

Kuva 1. Kuvan reunassa oleva tyttö katsoo kuvan sisään ja näin johdattelee myös katsojan silmää kohti katedraalia.

Kuvassa 1 pikkutytön katse kohdistuu kuvan sisään kohti katedraalia. Pikkutytön katse johdattelee myös katsojan silmää kohti katedraalia. Jos pikkutyttö katsoisi kuvan reunalta kuvasta pois päin, aiheuttaisi se hämmennystä katsojassa. Kuvan tarina ei olisi täydellinen vaan katsoja jäisi kaipaamaan katseen tarkoitusta.

Esimerkki 2: Katsomissuunta

Valokuva, joka on sommiteltu katsomissuunnan mukaisesti

Kuva 2. Altaan reunalla istuva tyttö katsoo kuvan sisään ja ohjaa myös katsojan silmää kohti valaistua rakennusta. Valaistu rakennus kerää muutenkin huomiota, koska katse kiinnittyy yleensä ensiksi kuvan vaaleisiin kohtiin.

Kuvassa 2 altaan reunalla istuva tyttö katsoo kuvassa oikealle ja näin johdattelee katsojan silmää oikealle kohti valaistua rakennusta. Koska näemme mitä tyttö katsoo, on valokuva tasapainossa ja katsojan on helppo samaistua tilanteeseen ja katsella rakennusta. Valaistu rakennus kerää muutenkin paljon huomiota koska katse kohdistuu yleensä ensin kuvan vaaleimpiin kohtiin.

Esimerkki 3: Kulkusuunta

Ritariperhonen, joka on sommiteltu kolmasosien säännön mukaan

Kuva 3. Kuvan ritariperhonen on sijoitettu suurin piirtein kolmannesten säännön mukaiseen kohtaan. Kohta on valittu siten, että perhosen etuopuolelle ja näennäiseen kulkusuuntaan on jätetty enemmän tilaa kuin takapuolelle.

Kuvan 3 ritariperhonen on sijoitettu karkeasti kolmasosien säännön mukaiseen kohtaan. Kolmasosien sääntö ehdottaa kohteelle neljää mahdollista sijoituspistettä. Tässä tapauksessa on otettu huomioon kohteen etupuoli ja kulkusuunta ja siten kohde on sijoitettu kuvassa vasemmalle. Perhosen edessä on reilusti tilaa eikä se näytä olevan karkaamassa kuvasta pois.