EN | FI

3D-tutoriaali

Second Picture on omistettu alkuperäisille tutoriaaleille 3D-grafiikasta, Photoshopista, valokuvauksesta ja WWW-suunnittelusta.

Kolmipistevalaistus 3DS MAXissa

3-point lighting

Picture 1. 3-pistevalaistus 3D Studio MAXissa.

3D Studio MAXin perusvalaistus

Picture 2. 3DS MAXin perusvalaistuksen käyttö (kuten yllä olevassa kuvassa) ei ole paras vaihtoehto.

09.08.2007 Kategoria: 3D (Valaistus)
Kolmipistevalaistus on hyvin yleinen valaistustekniikka jota käytetään elokuvauksessa ja valokuvauksessa. Kolmipistevalaistus on todella joustava tekniikka ja sillä voidaan valaista kohde miellyttävällä tavalla. Kolmipistevalaistus koostuu kolmesta erillisestä valosta, joita käytetään valaistuksen, varjostuksen ja varjojen kontrollointiin:

Päävalo on suurin valonlähde, se valaisee kohdetta eniten ja se määrittelee valaistuksen yleisilmeen. Päävalo heittää kohteeseen vahvimmat varjot.

Tasausvalo on päävaloa himmeämpi ja sitä käytetään kohteen niiden osien valaisemiseen, joihin päävalo ei osu. Tasausvaloa käytetään myös päävalon varjojen pehmentämiseen ja kohteen pinnan kontrastin vähentämiseen.

Takavaloa käytetään valaisemaan kohteen reunat takaapäin, jotta kohde saadaan erotettua taustastaan. Takavalo voi olla hyvin kirkas. Kirkaskaan takavalo ei kilpaile päävalon kanssa koska se korostaa ainoastaan kohteen reunoja.

Kolmipistevalaistuksen idea toimii myös 3D-grafiikassa, mutta käytännössä on joitakin eroja verrattaessa oikeaan elokuvaukseen. Käyn tässä tutoriaalissa läpi kolmipistevalaistusta 3D Studio MAXissa.

Kuva 2 on renderöity 3D Studio MAXin perusvalaistuksen kanssa. Toisin sanoen se on renderöity ennen kuin yhtään valoa on luotu. Perusvalaistus toimii hyvin kohdetta mallinnettaessa, mutta se ei ole hyvä ratkaisu lopullisen kuvan renderöinnissä. Kuvassa 2 on ainakin kaksi selkeää ongelmaa. Ensiksi, kuvassa ei ole varjoja. Toiseksi, kuten huomaat, kasvojen vasen puoli jää pimeyteen ja sulautuu taustaan. Valaistaanpas kasvot käyttämällä kolmipistevalaistusta 3DS MAXissa.

Päävalo

Päävalon sijoitus 3D Studio MAXissa

Picture 3. Tässä tapauksessa päävalo on sijoitettu siten, että se paistaa hahmon edestä ja yläpuolelta. Päävalo on voimakkain valonlähde.

Päävalon vaikutus 3DS MAXissa

Picture 4. Yllä oleva kuva on renderöity pelkän päävalon kanssa.

Päävalo edustaa suurinta valonlähdettä. Oikeassa elämässä suurin valonlähde paistaa yleensä yläpuolelta, joten sijoitetaan päävalo kasvojen yläpuolelle.

Luo Target Directional valo ja sijoita se kuvan 3 mukaisesti ja anna sille seuraavat parametrit:

(Yllä olevia asetuksia käytetään oikean kokoisen ihmisen kanssa. Jos mallisi on eri kokoinen, täytyy sinun muuttaa Hotspot/Beam ja Falloff/Field arvoja sen mukaisesti. Näillä asetuksilla varjot ovat melko teräviä. Halutessasi voit pehmentää varjoja nostamalla Sample Range arvoa.) Renderöi testikuva. Valaistuksen pitäisi olla samankaltainen kuin kuvassa 4.

Tasausvalo

Tasausvalon sijoitus 3D Studio MAXissa

Picture 5. Tasausvaloa käytetään valaisemaan kasvon niitä osia, joihin päävalo ei osu. Tasausvalon voimakkuus on paljon vähäisempi kuin päävalon voimakkuus.

Tasausvalon vaikutus 3DS MAXissa

Picture 6. Yllä oleva kuva on renderöity pelkän tasausvalon kanssa.

Luo Omni valo kuvan 5 mukaisesti ja anna sille seuraavat parametrit:

(Tasausvalon voimakkuus on aina paljon pienempi kuin päävalon voimakkuus. On usein järkevää laittaa Specular pois päältä tasausvalosta, jotta se vaikuttaa ainoastaan pinnan diffuusi-ominaisuuteen.)

Kuva 6 näyttää kasvot renderöityinä pelkän tasausvalon kanssa. Voit kokeilla tätä laittamalla päävalon pois päältä. On usein järkevää testata valoja yksi kerrallaan. Kun useita valoja on päällä, ei ole aina helppoa päätellä miten yksittäiset valot vaikuttavat valaistukseen.

Oikeassa elämässä tasausvalot korvataan joskus heijastimilla jotka heijastavat päävalon valoa. Sama efekti voidaan luoda 3D Studio MAXissa käyttämällä valaisutekniikkaa nimeltä global illumination, joka luo epäsuoraa valoa seuraamalla valoa kun se kimpoaa pinnoista.

Takavalo

Takavalon sijoitus 3D Studio MAXissa

Picture 7. Takavalo sijoitetaan hahmon taakse.

Takavalon vaikutus 3DS MAXissa

Picture 8. Yllä oleva kuva on renderöity pelkän takavalon kanssa. Takavalo on sijoitettu siten, että se valaisee ainoastaan kohteen reunoja.

akavaloa tarvitaan kun kohteen ja taustan välinen kontrasti ei ole tarpeeksi suuri. Oikeassa elämässä takavalon vaikutus on paljon suurempi johtuen hiuksista, vaatteista ja muista nukkaisista pinnoista. 3D-grafiikassa pinnat ovat yleensä täysin tasaisia ja niissä ei ole pieniä hiukkasia, joihin valo osuisi. Tästä johtuen 3D-grafiikassa on usein tarve luoda useita takavaloja.

Luo Omni valo kuvan 7 mukaisesti ja anna sille seuraavat parametrit:

(On usein järkevää laittaa Specular pois päältä takavalosta, jotta se vaikuttaa ainoastaan pinnan diffuusi-ominaisuuteen.)

Kuva 8 näyttää kasvot renderöityinä pelkän takavalon kanssa. Takavalo voi olla kirkas koska se valaisee ainoastaan kohteen reunaa.

Renderöinti kolmipistevalaistuksella

Kolmipistevalaistus 3DS MAXissa

Picture 9. Yllä oleva kuva on renderöity käyttämällä kolmipistevalaistusta 3D Studio MAXissa.

Kuva 9 näyttää lopullisen renderöinnin, jossa on käytetty kolmipistevalaistusta 3D Studio MAXissa. Vertaa tätä kuvaa kuvaan, joka on renderöity 3DS MAXin perusvalaistuksella ymmärtääksesi niiden väliset erot.